Massage

Genom massage påskyndas bl.a. cirkulationen i blod- och lymfkärl. Med den kraftiga blodgenomströmningen tillförs syre och näring i ökad omfattning samtidigt som musklerna snabbare befrias från slaggprodukter som orsakar stelhet och ömhet. Stela leder och muskler kan vara förorsakade av hårt arbete, för mycket träning, dålig blodcirkulation eller ovant muskelarbete.

Bindvävsmassage

Denna speciella massage av reflexzoner i bindväven vid inre sjukdomstillstånd upptäcktes av sjukgymnasten Elisabeth Dicke 1929. Bindvävszonerna står i förbindelser med olika vävnader och organ t.ex. inre organ genom förgreningar av det autonoma nervsystemet. Funktionsstörningar i ett organ kan ge en stark spänningsökning i motsvarande bindvävszon. Dessa spänningar behandlas med bindvävsmassage vilket leder till att funktionsstörningen i organet elimineras.

 

 

Sedef - Mobilya - Forum - Sohbetev